Kennismaken

Ervaringen

IMG_4343

Ouders typeren De Eevliet als een fijne plek waar naar het hele kind wordt gekeken en de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn plaatsvindt.

Wij delen graag de ervaringen van ouders en leerlingen. Er is een medezeggenschapsraad en we gebruiken ouder- en leerlingenenquĂȘtes. We zijn laagdrempelig en hebben open contact met ouders

De juffen en meesters die mij zo goed duidelijk alles uitleggen en dat ik dan verder kan komen in mijn niveau.

Leerling

De sfeer onderling tussen de kleine en grote kids. Ze werken veel samen en zien elkaar. Inclusief de psz. Hierdoor leren ze elkaar allemaal kennen wat je terugziet in hun vrije tijd waar ze ook goed met elkaar kunnen omgaan.

Ouder

De ervaringen van onze leraren met ons onderwijs zijn positief. Er is volgens hen meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en worden hierdoor meer zelfstandig. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze vaardigheden ontwikkelen, zoals leren leren.

Leraren obs De Eevliet
IMG_4546

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.