Kennismaken

Klaar voor de toekomst

IMG_4225

Op onze school leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Kinderen leren vaardigheden die passen bij de moderne tijd. Ze krijgen bewust meer verantwoordelijkheid om zelfvertrouwen op te bouwen. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek laat uitgaan. Ook gebruiken we veel digitale leermiddelen.

Wereldoriëntatie

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek werken we met de lesmethode Blink. Leerlingen vergroten actief hun kennis van de wereld. Thema’s zoals klimaatverandering, verschillen tussen culturen en de verdeling van ons voedsel zijn hierin leidend. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen, inclusief burgerschap, vanzelf aan bod.

In elk thema werken de leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en leren ze tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt, op school en in hun leven.

Veel aandacht voor ICT

Modern onderwijs kan niet zonder ICT. Daarom zetten we ICT op De Eevliet breed in als onderdeel van het leren. ICT vormt de basis voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Alle digitale vaardigheden komen bij de leerlijn digitale geletterdheid aan bod, zoals informatievaardigheden, ‘computational thinking’, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Programmeerbaar LEGO is voor onze leerlingen de kers op de taart. Daarmee dagen we hen uit om de basiskneepjes van het programmeren onder de knie te krijgen.

De leerlingen verwerken hun opdrachten volledig digitaal met behulp van de lesmethode Snappet. Ze zien meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zichzelf te verbeteren. De leerkracht kan de vorderingen van iedere leerling real-time volgen.

Engels vanaf groep 1

Gelet op de internationalisering en het toenemende gebruik van nieuwe media vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. We werken met een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8, waarbij de kleuters de taal vooral spelenderwijs met liedjes, rijmpjes en spelletjes leren.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.