Kennismaken

Kwalitatief goed onderwijs

IMG_4305

Als je kind gemotiveerd is om te leren, dan krijgt het meer voor elkaar. Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit die de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Duidelijke instructies en slim (digitaal) oefenen dragen bij aan onze goede resultaten. We zijn dan ook trots op de waardering GOED van de onderwijsinspectie.

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is ons uitgangspunt, waarbij de leerkracht zorgt voor een duidelijke instructie en heldere aansturing in de opdrachten. Effectieve instructie aan de instructietafel is aangepast aan het tempo en de instructiebehoefte van iedere leerling. Door te differentiëren, kunnen we de instructies aanpassen aan het tempo en de instructiebehoefte van iedere leerling. Onze uitstekende resultaten tonen aan dat deze aanpak werkt.

Ruimte voor ontwikkeling

Binnen ons onderwijs geven we kinderen de ruimte om zelf kennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. Kinderen groeien als we ze de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Ze ervaren dat ze iets kunnen en dat ze ergens goed in zijn. Dat is belangrijk voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Eigenaar van hun leerproces

Door het kind goed te kennen en te begrijpen, kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die je kind verder brengen. We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling en maken ze eigenaar van hun leerproces.

De kinderen werken met een weektaak en plannen zelf hun taken in. Hierbij spelen we ook in op het niveau en daardoor kunnen alle leerlingen gepast aan de slag met hun werk. Zo stimuleren we zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid.

Goede resultaten

Het is de taak van elke school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om goede leerkrachten die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en ook zichzelf continu blijven ontwikkelen. Hierdoor kan ieder kind optimaal presteren. We zijn er trots op dat we van de onderwijsinspectie het predicaat GOED hebben ontvangen. Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit die de ontwikkeling van het kind centraal stelt.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.