Kennismaken

Welkom bij De Eevliet

Welkom bij De Eevliet

OBS De Eevliet is een hechte dorpsschool voor openbaar onderwijs in Poortvliet. Ieder kind is welkom op onze school. Niemand is hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Van verschillen kunnen we leren. En omdat we een openbare school zijn, komen alle geloofsovertuigingen aan bod. Dat verbreedt de wereld van jouw kind.

De school telt rond de vijftig leerlingen, verdeeld over twee units: groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8. Wat opvalt, is de rust en ruimte in de school.

Fijne leeromgeving

De school is een vertrouwde en fijne leeromgeving voor de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Iedereen voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd. Door de kleinschaligheid van de school en het veilige pedagogisch klimaat, kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen en groeien naar zelfstandigheid.

Kwalitatief goed onderwijs

Kinderen die gemotiveerd zijn om te leren, krijgen meer voor elkaar. Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit die de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Duidelijke instructies en slim (digitaal) oefenen, dragen bij aan onze goede resultaten. We zijn dan ook trots op de waardering GOED van de onderwijsinspectie.

Leren in units

We bieden een veilige en uitdagende omgeving met een eigentijds onderwijsconcept, gebaseerd op de principes van SlimFit-onderwijs. Plezier beleven in het spelen en leren staat daarbij voorop. Naast het aanleren van goede basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen, laten we de leerlingen groepsoverstijgend de wereld verkennen. Samenwerkend leren, eigen verantwoordelijkheid durven nemen en zelfstandigheid zijn hierbij erg belangrijk.

Klaar voor de toekomst

Op onze school leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Kinderen leren vaardigheden die passen bij de moderne tijd. Ze krijgen bewust meer verantwoordelijkheid om zelfvertrouwen op te bouwen. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek laat uitgaan. Ook gebruiken we veel digitale leermiddelen.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.