Kennismaken

Fijne leeromgeving

IMG_4561

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van je zoon of dochter. Als je kind lekker in z’n vel zit, presteert en ontwikkelt het zich beter. Op De Eevliet investeren we dan ook in een fijne en veilige omgeving waar iedereen – leerkrachten, kinderen én ouders – zich thuis voelt. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken, horen bij het onderwijs op onze school.

Respectvol en positief

Op De Eevliet zijn we respectvol naar elkaar, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt. Onderwijs is interactie. Wij leren kinderen voor zichzelf en anderen op te komen en belangstelling te hebben voor elkaar. Onze leerkrachten hanteren altijd een positieve benadering en zo creëren we een veilige omgeving op school die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Klassenpad

Wij zien het bijbrengen van sociale vaardigheden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Dit vraagt om duidelijke afspraken en heldere verwachtingen over hoe we met elkaar omgaan. Daarvoor gebruiken we de methode Klassenpad, waarmee we groepsvorming stimuleren. Aan het begin van het schooljaar maken we daar samen met de kinderen, duidelijke afspraken over.

Sociale vaardigheden

Om je plek te vinden in de maatschappij zijn veel sociale vaardigheden nodig. Via de methode Kwink leren we de leerlingen om te gaan met eigen gevoelens en zich in te leven in hoe andere mensen denken en voelen. Zo worden ze zich bewuster van hun sociale handelen. Hoe los je bijvoorbeeld een conflict op, hoe ga je om met anderen, en hoe gedraag je je ten opzichte van de mensen om je heen? Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Zo nemen kinderen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Reflecteren

Door te reflecteren laten we leerlingen nadenken over wat ze hebben geleerd. Dat is een belangrijk onderdeel van het leerproces en kan vooraf, tijdens en na het leren worden toegepast. Hierdoor doen we een beroep op wat de leerlingen zelf ergens van vinden en leren ze van en met elkaar.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.