Kennismaken

Leren in units

IMG_4218

Basisschool De Eevliet werkt met een innovatief onderwijsconcept, gebaseerd op de principes van SlimFit-onderwijs. Plezier beleven in spelen en leren staat daarbij voorop. Leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach en het onderwijs wordt afgestemd op de leerbehoeften van ieder kind.

SlimFit-onderwijs ziet kansen in verschillen tussen kinderen: het gaat om de ontwikkeling van ieder uniek kind en het ontdekken van diens talenten. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat centraal en ieder kind werkt aan persoonlijke doelen die bij zijn ontwikkeling passen. Samen met de leerkrachten bepaalt een kind hoe het die doelen kan bereiken.

Stimulerende omgeving

Ons unitonderwijs is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. De Eevliet heeft twee units: groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8. Unit 1 heeft een grote gezellige ruimte met een instructiehoek en meerdere thematisch ingerichte hoeken waarin de kinderen spelen en werken. Unit 2 is zo ingericht dat kinderen zelfstandig of samen kunnen werken. Er zijn instructieruimtes en een leerplein.

Duidelijke structuur

In de unit zijn verschillende werkplekken waar kinderen in alle rust zelfstandig kunnen werken of samen met een ander kind een opdracht kunnen uitvoeren. De kinderen ervaren een duidelijke structuur, maar kunnen ook hun eigen leerroute plannen. Belangrijke aspecten van ons 'unitwerken' zijn: uitdaging, samenwerking, zelfstandig leren, leren plannen en eigenaarschap.

Flexibel en onderwijs op maat

Unitonderwijs biedt ruimte voor zowel meer begaafde kinderen als voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen. Leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Ook sluit het aan bij de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.