Kennismaken

Missie en visie

IMG_4363

De Eevliet verzorgt eigentijds onderwijs volgens de principes van het onderwijsinnovatieprogramma SlimFit. De fundering van ons eigentijdse onderwijs is gebouwd op de hieronder beschreven waarden, normen, kwaliteiten en uitdagingen.

Optimistisch

Via kwalitatief goed onderwijs zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Vanuit de openbare grondslag van de school ontwikkelen kinderen een houding, en bezitten ze vaardigheden en kennis waarmee ze vol zelfvertrouwen de toekomst in gaan. We bereiken dit vanuit een positieve benadering naar de kinderen toe.

Persoonlijk

Wij bieden onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van kinderen door vanuit leerlijnen te werken. We zorgen voor een breed en toekomstgericht onderwijsaanbod met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden.

Respectvol

Wij zijn respectvol naar elkaar, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Samen zorgen we ervoor dat iedereen tot ontwikkeling komt. Onderwijs is interactie. Wij leren onze leerlingen voor zichzelf en anderen op te komen en belangstelling te hebben voor elkaar.

Zelfstandig

Kinderen kunnen goed samenwerken en zijn zelfstandig. Ze leren keuzes maken, dragen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces, waarin taakaanpak, werkhouding en plannen zeer belangrijk zijn. De leeropbrengsten liggen op of boven het landelijk gemiddelde.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.