Missie en visie

Obs De Eevliet verzorgt eigentijds onderwijs volgens de principes van het onderwijsinnovatie-programma  Slimfit onderwijs.  In het schooljaar 2015-2016 is gestart met een vernieuwde onderwijskundige vormgeving van het onderwijs. De fundering van ons eigentijdse onderwijs heeft te maken met onderstaande waarden, normen, kwaliteiten en uitdagingen. In het schooljaar 2019-2020 hebben we met het team onze visie herschreven en omgezet in een pakkende  grafische vormgeving (zie afbeelding).

Hoger doel (Optimistisch)

Middels kwalitatief goed onderwijs zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van  kinderen. Vanuit de  openbare grondslag van de school ontwikkelen kinderen een  houding, bezitten ze vaardigheden en  kennis waarmee ze vol zelfvertrouwen de  toekomst in gaan. Dit alles bereiken we vanuit een positieve  benadering naar de kinderen toe.           

Gewaagd doel (Persoonlijk)

Wij  bieden onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van kinderen door op leerlijnen te werken.  Wij zorgen voor een breed onderwijsaanbod dat toekomstgericht is (21st century skills).            

Kernwaarden (Respectvol)

Wij zijn respectvol naar elkaar, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Samen zorgen we ervoor dat iedereen tot ontwikkeling komt. Onderwijs is interactie. Wij leren onze kinderen voor zichzelf en  anderen op te komen en belangstelling te hebben voor elkaar.       

Kernkwaliteiten (Zelfstandig)

Kinderen  kunnen goed samenwerken en zijn zelfstandig. Kinderen leren keuzes maken, dragen  verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces, waarin taakaanpak, werkhouding en plannen zeer belangrijk zijn. De leeropbrengsten liggen op of boven het landelijk gemiddelde. 

De bovenstaande punten worden krachtig samengevat in ons motto “4 your future".

In het menu links kunt u meer lezen over hoe het onderwijs is ingericht in de beide Units.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl