De vertrouwenspersoon.

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben de vertrouwenspersoon op onze school, mijn naam is Anoeska Postma en ik ben de leerkracht van unit 2.

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met mij, de interne vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersoon beluistert uw klacht en samen wordt er zorgvuldig gekeken welk traject het best ingezet kan worden. Ik breng u, zo nodig, in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Zowel leerlingen als ouders zijn welkom bij mij. Jullie kunnen bij mij aankloppen, bellen via de telefoon van school (0166-617016) of u kunt mij mailen: a.postma@octho.nl

Onze stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon :

(Mevrouw A. de Koning- Meeus, e-mail: info@dkvz.nl, tel.: 0641167134)

Tot nadere berichtgeving, zal mevr. A.de Koning niet bereikbaar zijn en kunt U zich tijdelijk richten tot:

Mevr. Irma van Hezewijk
Expertisecentrum voor vertrouwenszaken
tel: 06-54647212
email: info@vertrouwenswerk.nl
website: www.vertrouwenswerk.nl


Vriendelijke groet,
Anoeska Postma  

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl