TSO

Tussenschoolse opvang

Kinderen moeten graag naar de TSO gaan. Het is een plek waar ze eten en een deel van hun vrije tijd doorbrengen. De TSO van obs De Eevliet wil kinderen tussen de middag opvangen in een sfeer die gezelligheid uitstraalt, rust biedt en spelmogelijkheden geeft aan kinderen.
Kinderen moeten een moment vinden om tot rust te komen en zich weer op te laden voor de komende lesuren. Wij gaan ervan uit dat een prettige, goed georganiseerde middagpauze bijdraagt aan het welzijn van de kinderen en hun prestaties op school.

TSO houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten. Kinderen worden opgevangen in een ruimte waar ze gezellig kunnen lunchen. Zij mogen zelf keuzes maken waarmee en met wie ze willen spelen (zowel binnen als buiten). Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Ouders willen er zeker van zijn dat hun kind bij de TSO niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft aandacht.

De TSO wordt georganiseerd door vrijwillige ouders. De TSO is niet voor het gemak van ouders. De school biedt deze TSO omdat ouders werken, of omdat er dringende omstandigheden zijn waardoor kinderen tussen de middag niet thuis kunnen worden opgevangen. De vergoeding voor het overblijven wordt jaarlijks vastgesteld.

Aanspreekpunt voor de TSO is Coriene Suurland of de directie van de school.

Kosten:

Ouders betalen voor de TSO van hun kinderen. Met de inkomsten worden nieuw speelgoed ten behoeve van de TSO en allerlei andere zaken die nodig zijn gekocht. Er is een kaart met
20 strippen voor € 35,00 (€1,75 per keer) te koop. Deze kunt u kopen door het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer Iban: NL 92 RABO 03030.32.413 t.n.v OBS de Eevliet o.v.v naam van uw kind en de vermelding overblijf. U krijgt tijdig te horen wanneer de kaart bijna verbruikt is. Overblijven kan ook per keer betaald worden. De kosten zijn dan € 2,- en dienen contant betaald te worden bij de overblijfkracht
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl