AC

Er is aan de school ook een niet-verplichte, maar wel uiterst noodzakelijke activiteitencommissie (AC) verbonden. Deze commissie bestaat uit ouders en een leerkracht die helpen bij de organisatie van vieringen en veel andere activiteiten. Regelmatig doen zij een beroep op bereidwillige ouders. U kunt zich voor deze activiteiten opgeven. 
 
De meeste activiteiten van de activiteitencommissie worden niet vergoed door de overheid. Daarom wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd de diverse activiteiten te bekostigen. U moet hierbij denken aan de sinterklaasinkopen, kerst- en paasviering, een afsluitende feestdag, een hapje en drankje tijdens een voetbaltoernooi enzovoort. 
 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl