Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Jaarkalender

Klik hier om de jaarkalender 2020-2021 te downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Leerplicht

Klik hier om brochure leerplicht te downloaden.

Taalklas

Stichting OcTHO heeft een eigen Taalklas die zorgt voor de begeleiding van leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Nieuwkomers van alle kernen op het eiland Tholen zijn hier welkom voor een eerste jaar taalonderwijs.

De Taalklas (nieuwkomersonderwijs type 3 school) is gevestigd binnen o.b.s. de Rieburch te Sint Maartensdijk. Gedurende de tijd van ten minste een schooljaar krijgen leerlingen 5 ochtenden in de week een intensief taalaanbod van leerkrachten met expertise in NT2 en traumasensitief lesgeven. ’s Middags keren de leerlingen terug naar hun stamschool en volgen zij zoveel mogelijk het reguliere programma.

Sociaal mediaprotocol

Omdat we steeds meer te maken krijgen met sociale media en hoe we hier als school mee moeten omgaan, is er een protocol opgesteld. U kunt hier het protocol lezen.

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl