Ambitieuze plannen

Samen met onze procesbegeleidster Ineke van Sijl hebben we gezocht naar mogelijkheden om nog verder te differentiëren op rekengebied. 
Binnenkort starten we met het zichtbaar maken van een rekenonderdeel in de klas. kinderen kunnen daarmee precies zien waar ze zitten op de leerlijn en wat ze nog gaan leren. Samen met de leerkracht wordt gekeken waar (verlengde) instructie nodig is. De leerkrachten krijgen hiermee ook een coachende rol en zijn ze niet alleen bezig met het geven van instructie. Het is de eerste stap naar het werken op individueel niveau.
Ouders krijgen inzicht in de ontwikkellijn rekenen op ieder onderdeel. We kunnen veel nauwkeuriger aangeven wat de kinderen al goed kunnen en waar ze nog aan moeten werken.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl