Jaarplan / schoolontwikkeling

Jaarlijks stelt de school een plan op om de kwaliteit verder te verbeteren of nieuwe onderwijsontwikkelingen vorm te geven. Dit schooljaar werken we aan de volgende doelen:

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl